top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti PLACEMENT.cz s.r.o., se sídlem Studentská 6202/17, 70800 Ostrava, IČ: 6160956, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soude v Ostravě v oddílu C, vložce 70878 a společnosti 3IT úspěšný eshop s.r.o., se sídlem Studentská 6202/17, 70800 Ostrava, IČ: 28659163, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 37515 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

  1. ​jméno 

  2. příjmení

  3. e-mail

 2. Uživatel bere na vědomí, že odesláním objednávky vstupenky, přihlášením k odběru newsletteru nebo prohlížením webových stránek Onlajnov.cz dochází ke zpracování osobních údajů společností nebo třetími osobami, které společnost pověřila zpracováním. 

 3. Společnost zpracovává výhradně osobní údaje získané od uživatele. Uživatel poskytuje společnosti údaje dobrovolně a vědomě a zároveň poskytne údaje úplné, pravdivé a aktuální týkající se výhradně jeho osoby. Pokud uživatel zadává údaje třetích osob, odpovídá za to, že s údaji nakládá oprávněně a nedochází k zásahu do práv třetích osob.

 4. Osobní údaje návštěvníků (objednatelů vstupenek) jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy (vyhotovení, administrace a zaslání vstupenky, informování o organizačních a technických záležitostech týkajících se konfernecí Onlajnov). E-mail je zpracováván za účelem oprávněného zájmu společnosti (informování o dalších konferencích Onlajnov, o podobných událostech týkajících se e-commerce). Osobní údaje podle tohoto odstavce jsou zpracovávány počínaje obdržením objednávky vstupenky a po přihlášení k odběru newsletteru po dobu 3 let od konání konference pro případ vzniku sporu v případě zpracování za účelem plnění smlouvy a po dobu konání konferencí Onlajnov, v případě zpracování za účelem oprávněného zájmu společnosti.

 5. Návštěvníci konferencí Onlajnov (objednatelé vstupenek) berou na vědomí, že vstupem na konferenci vyjadřují souhlas s pořizováním audiovizuálních záznamů.

 6.  Osobní údaje zájemců (návštěvníků webových stránek) mohou být zpracovávány prostřednictvím ukládání cookies v souladu se souhlasem, který zájemce udělil. 

 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  1. vzít souhlas kdykoliv zpět,

  2.  požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  3. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

  4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

  5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

  6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page